Stephen Tobolowsky

Acting

2000

Memento

- Sammy