Liu Xuejian

Camera

2020

Immortal of Mr. Gong

- Director of Photography