Aiko Tachibana

Acting

04-03-83 - 04-03-83

Space Sheriff Sharivan

- Tsukiko Hoshino